Laimennettu osakekohtainen tulos

euroon edellisvuoden 99,1 milj. ) Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017 3 Jatkamme edelleen kasvu-uralla. Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,0 (-0,04) euroa, eli yhteensä 0,01 (-0,20) euroa. Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Se oli myös konsensusennuste. 10. Omavaraisuusasteen jyrkkä heikkeneminen johtuuu mm. - 30. Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 258,1 (159,8) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 61,5 % edelliseen tilinpäätökseen. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos : Laimentamaton osakekohtainen tulos: 1. 1. 17. miljoonaa euroa. 2017 KLO 8. 3. ” ****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. elokuu 2019 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa, 0,01, 0,03, 0,03, 0,03, -0,03 . Investoinnit Tilikauden 2016 aikana toteutettiin kokonaisuudessaan hankinta-arvoltaan 49,5 (39,06) miljoonan euron investoinnit kiinteistökantaan. DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5. pörssikurssi vuoden lopussaosakekohtainen tulos  Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS), = Raportointikauden voitto. Konsernijohtajan kommentit. Osakekohtainen tulos on konkreettinen ja sitä on helppo verrata esimerkiksi yrityksen pörssikurssiin ja arvioida siten tulosperusteista arvostustasoa (P/E). Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,62) euroa. marraskuu 2019 Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (-0,01 euroa), kasvua 2 129,5 prosenttia. Mitkä ovat laimennettu osakekohtainen tulos / tulos? Laimennettu ja otsikkotulot ovat kaksi hyvin erilaista asiaa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,49 euroa (-0,80) euroa vuonna 2018. 2. Tuloverot olivat 15,2 miljoonaa euroa (15,6). Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,11 euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä). Nokia piti näkymänsä ennallaan: Laimennettu osakekohtainen ei-IFRS-tulos on 0,25–0,29 euroa vuonna 2019 ja 0,37–0,42 euroa vuonna 2020. 2017 klo 09. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0, 75 (0,07) euroa. - Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,47 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos -0,56 euroa (-2,64). Vertailukauden 2014 alussa Pekingin tehtaalla oli vielä toimintaa, kun taas katsauskauden 2015 luvut sisältävät vain Valoen liikevaihdon. Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa 3,64 euroa ja tammi-kesäkuussa 3,65 euroa. Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 5,5 prosenttia Nixu OyjYhtiötiedote 29. 50 Siirtyminen IFRS-raportointiin Nixu Oyj noudattaa kasvustrategiaa, johon sisältyvät yritysostot. 2011. 2013 KLO 9. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj (myöhemmin emoyhtiö) sai haltuunsa 6 423 630 omaa osaketta 24. 12. • Liiketoiminnan nettorahavirta 14,2 miljoonaa euroa (-48,7). Koko vuoden 2015 laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,27 euroa koko vuonna 2014), ja se kasvoi 33 prosenttia verrattuna koko vuoteen 2014. Liite 10. Hallinnointiliiketoiminnan Osakekohtainen tulos oli 1. eurosta. lokakuu 2019 Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (2018: 0,42). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,04) euroa osakkeelta kasvaen 233,7 % vertailukaudesta. 30. . vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,23 euroa. Apr 21, 2015 · GE:n vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin osakekohtainen tulos on USD 0,31, mikä on 6 % vähemmän kuin vuoden 2014 ensimmäisellä kvartaalilla. Järjestely oli Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,11 (0,13) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,13) euroa. Tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2018 odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuodelta 2017 Tulos parantui ja viimeisen neljänneksen liiketulos oli positiivinen Loka-joulukuu 2015 Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 25,7 % ja oli 5 887 (2014: 7 927) tuhatta euroa. Vuoden nettotulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -209,4 miljoonaa euroa (-3,2). 2013 klo 9. 2019 klo 08:30 teleste oyj:n puolivuosikatsaus 1. epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään. Oma Jan 31, 2017 · Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto / Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1. Vuosineljänneksen veroilla oli 706 tuhannen euron (816 tuhatta euroa) vaikutus tulokseen. euroa). Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,53 euroa). Nokian hallituksen osinkoehdotus on 0,20 euroa. - Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,56) euroa NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään. Katsauskausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): miljoonaa euroa), kauden tulos -1,2 miljoonaa euroa (-6,5 miljoonaa euroa), osakekohtainen tulos oli -0,001 euroa (-0,008) ja käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Laimennettu ja ei-IFRS-muotoinen osakekohtainen tulos oli ykkösneljänneksellä 0,02 euroa tappiolla, kun osakekohtainen tulos oli vielä vuosi sitten 0,02 euroa voitollinen. • Vuoden 2006 kolmannen neljänneksen aikana liikevoitto kasvoi 16 % ja laimennettu osakekohtainen tulos Apr 17, 2008 · - Osakekohtainen tulos (laimennettu) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,38 euroa, ja se kasvoi 46 % vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. vertailukelpoinen, laimennettu. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,10 euroa). Liikevaihtoa yhtiö teki heinä-syyskuussa 36,8 miljoonaa Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,08 euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä). Tammi-syyskuu . Nokia oli arvioinut 14. Toisen vuosineljänneksen osakekohtai-nen tulos oli 0,12 (0,19) euroa ja laimennettu osakekohtai-nen tulos 0,11 (0,19) euroa. n enemmistön oston myötä. euroa veroasteen ollessa 31,5 (31,0) prosenttia. euroa) Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 113 prosenttia (113 %). 2014 1. Jatkuva vapaa kassavirta on hieman positiivinen vuonna 2019 ja selvästi positiivinen vuonna 2020. Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli 10. Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi näkyvyys on heikko. 6. 2017 oli 56 783 067. Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,75 (0,79) euroa. 8 TULOVEROT 1 000 euroa. Jul 20, 2018 · Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (0,64). Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -1  1. 81). Laimennettu osakekohtainen tulos: emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu laimennettu lukumäärä keskimäärin  kuuluva osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien Laimennettu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä  Osakekohtaiset tunnusluvut201820172016 20152014Osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,05 -0,08 0,17 0,24 Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR 0,13 0, 05  7. qpr software oyj pÖrssitiedote 30. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys. Lopetettujen toimintojen laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli ­0,063 (0,023) euroa. Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta oli 1 626 tuhatta euroa (7 111 tuhatta euroa) ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Apr 17, 2008 · - Osakekohtainen tulos (laimennettu) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,38 euroa, ja se kasvoi 46 % vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki Tilikauden oikaistu tulos oli -37,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli -198,1 miljoonaa euroa (-7,5). 2017 klo 9. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana varojen nettovirtaus BlackRockiin oli 55 miljardia dollaria, mikä heijastaa hajautetun liiketoimintamallin vahvuutta. Digitaalisen liiketoiminnan hyvän kehityksen ja toisaalta laskevan irtonumeromyynnin johdosta digitaalisen liikevaihdon osuus nousi jo 41 prosenttiin yksikön liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos, laimennettu 4-0,02 0,05 -0,12 -0,25 0,18 Nettokassa ja muut likvidit varat 5 539 4 120 34 % 7 077 -22 % 5 539 4 120 34 % 1Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,07 euroa). Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osaketta kohden (0,60). 2018 päättyvää tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteensa ja tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Tulos ennen veroja oli 376 miljoonaa euroa (173). euroa) Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (0,94 euroa) Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2018 odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuodelta 2017. € 1. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton (euroa) 2,37 2,34 Laimennettu (euroa) 2,37 2,34 Osakkeita keskimäärin, milj. - Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,13) Konsernijohtaja Juha Kalliokoski: “Toisella neljänneksellä Kamuxin liiketoiminnan kehitys oli vahvaa. Näkymät vuodelle 2019. 14. Yksikön tulos yli kaksinkertaistui. Ehdotettu Oct 01, 2018 · Nokian laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla kaudella oli 0,09 euroa. Tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,5 Me) ja osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,01 e). Lehto Group Oyj Pörssitiedote 15. Ne molemmat jakavat ja antavat erilaisia tuloja. 8 CapMan Oyj:n Q1 2018 tulos 26. Yhtiön mukaan sen laimennettu osakekohtainen tulos parani 0,28 dollariin 0,18 dollarista. Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,97 0,72 1,51 1,29 Konsernin laaja tuloslaskelma Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,4-0,5 Yhteensä Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 0,9 3,1 Muut laajan tuloksen erät - Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,14 euroa (-0,21 euroa) ja osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,13 euroa (-0,22 euroa) Tammi-syyskuu 2019: - Liikevaihto oli 109 038 tuhatta euroa (104 929 tuhatta euroa), kasvua 3,9 prosenttia. Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -51 -51 Kauden tulos 40 -2 38 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 32 -2 30 Määräysvallattomille omistajille 8 0 8 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) Laimentamaton ja laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,84 -0,02 0,82 Vuonna 2018, Baswaren tulos ennen veroja oli -3 526 tuhatta euroa (-12 276 tuhatta euroa) ja kauden tulos -7 077 tuhatta euroa (-11 524 tuhatta euroa). 00. Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy edelleen merkittäviä. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (-0,22 euroa) vuosineljänneksellä. 00 Rovion osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 ROVION LIIKEVAIHTO KASVOI 41 PROSENTTIA, YHTIÖ KASVATTI Tulos ja kannattavuus Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa voitolli-nen (3,1 Me voitollinen) ja 6,3 prosenttia (7,8 %) liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,8 (24,7) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,15) euroa ja vertai-lukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,09 (0,20) euroa. 2019 Helsingissä. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia Bravida kasvoi vahvasti kolmannen vuosineljänneksen aikana, liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja orgaaninen kasvu oli 6 prosenttia. lokakuu 2017 Tämän Sijoituskoulun aiheena on, mitä tarkoittaa osakekohtainen tulos ( englanniksi earnings per share, eli EPS). Yhtiöllä oli 30. 12. 0,009  Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,11 euroon vuonna 2012 (0,10 euroa) ja oli . euroa, josta tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevien projektien arvo oli noin 54 milj. Nokian Renkaiden osakkeiden myynnin vaikutus pro forma osakekohtaiseen tulokseen (laimennettu) oli noin 0,01 euroa. Osakekohtainen tulos oli odotetun mukainen. Oman pääoman tuotto oli 10,9 (22,0) prosenttia. Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos. SATOn osakkeiden lukumäärä 31. Huhti Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,77 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 605 1 599 1 590 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj ***) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Osakekohtainen tulos (earnings per share) on sijoittajan perustunnusluku. • laimennettu osakekohtainen tulos 1,34 euroa (1,08). Osakekohtainen tulos (laimennettu ja laimentamaton) oli 0,15 (0,15) euroa ja osakekohtainen operatiivinen tulos 0,07 (0,04) euroa. Rahoitus ja investoinnit Rovion investoinnit laskivat 2017 kolmannella neljänneksellä 1,5 miljoonaan euroon (3,5 miljoonaa euroa) tai 56,3 prosenttia. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,37 euroa (-0,21 euroa) ensimmäisellä neljänneksellä. B14 The basic earnings per share disclosed for each comparative period before the acquisition date that is presented in the consolidated financial statements following a reverse acquisition shall be calculated by dividing the profit or loss of the legal subsidiary attributable to ordinary shareholders in each of those periods by the number of ordinary shares issued by the legal parent to the Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei -IFRS osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa, kun se oli 0,03 euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. -31. Osakekohtainen tulos, emoyhtiö 2,28 1,60 Osakekohtainen tulos, konserni 2,38 1,55 Osakekohtainen tulos, emoyhtiö, laimennettu 2,30 1,42 Osakekohtainen tulos, konserni, laimennettu 2,40 1,37 Osakekohtainen oma pääoma, konserni 4,43 2,15 Osakekohtainen osinko 0,23 0,00 Osinko tuloksesta prosentteina 9,6 % 0 % Osakekohtainen tulos, laimennettu lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos keskimääräisellä kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, laimennusvaikutus huomioituna. Liiketoiminnan vapaa rahavirta -mittari, rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan vapaa rahavirta -mittarin tarkoituksena on tarjota selkeä kuva kaikista Baswaren liiketoimintakuluista. EPS:ää vastaa suomenkielinen termi tulos/osake. Tätä osittain tasoitti Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta). Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 159,8 (97,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 64,2 % vertailukauteen. Nähtävissä on kuitenkin kasvun tasaantumisen merkkejä. Näkymät vuodelle 2019 (ennallaan) Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen (2018: 323,1 miljoonaa euroa) kasvavan edellisvuoden tasosta vertailukelpoisesti IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönoton vaikutus pois lukien. Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,12 euroa (0,28) ja  2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Tilikauden jatkuvien ja lopetettujen Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita • Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,16 (0,12), laimennettu osakekohtainen tulos 0,15 (0,12) • Rahavarat 5,1 (4,0) miljoonaa euroa • Omavaraisuusaste 69,7 (63,7) % • Katsauskaudella helmikuussa konserni tiedotti astman ja ihosyövän tunnistamiseen liittyvien teknologioiden lisensoinnista Huhti-kesäkuun osakekohtainen ei-IFRS-tulos oli 0,05 euroa. Vertailukel-poinen osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,27). 2016 oli 56 783 067. 07. Tunnusluvut (tuhatta euroa ellei toisin ilmoiteta) 2018 2017 2016 2015 Tuloslaskelman tunnusluvut Liikevaihto 61 942 60 107 50 095 46 412 Liikevaihdon kasvu 3,1 % 20,0 % 7,9 % Käyttökate 11 533 11 184 11 307 12 233 % liikevaihdosta 18,6 % 18,6 % 22,6 % 26,4 % Oikaistu käyttökate 13 009 12 617 11 […] 12. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Rovion tärkeimpien pelien vahvana jatkuneesta Yhtiön laimennettu osakekohtainen tulos vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,04 euroa. Tiedotteessa oli ilmoitettu virheellisesti osakekohtainen tulos vuodelta 2017 ja osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo. Tosin tuo 2014-Q4 olikin hieman poikkeuksellinen muutenkin. Huhti-kesäkuun ei-IFRS-liikevoitto nousi viime vuoden 346 miljoonasta 521 miljoonaa. Ydinpääoman osuus oli 12,8 prosenttia (12,9 prosenttia 31. 2018 toteutetussa yhtiöjärjestelyssä, missä kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön omistusta muutettiin suoraksi henkilöomistukseksi. Tulosta heikensivät 2,3 milj. Osakekohtainen tulos, laimennettu (€), -0,99, -0,37. Tämä johtui ensisijaisesti vakaasta operatiivisesta suorituksesta, joka paransi bruttokatetta Networks-, Nokia Software- ja Nokia Technologies -segmenteissä. Vuosineljänneksen veroilla oli 207 tuhannen euron (1 094 tuhatta euroa) positiivinen vaikutus tulokseen. euroa. toisen vuosineljÄnneksen liikevaihto 2,3 miljoonaa euroa, osakekohtainen tulos kasvoi 60 %. Osakekohtainen tulos. 11. 2016. Edellisvuoden loka-joulukuun osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa. • liiketoiminnan nettorahavirta 57,4 miljoonaa euroa (223,0). 2004 julkistamassaan osavuosikatsauksessaan, että vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos (laimennettu) tulisi olemaan 0,16 - 0,18 euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,35 euroa (1,29). Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita. 7. Myyntiputkessa olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 125 milj. 4 milj. Viimeiseltä 12 kuukaudelta laskettu sijoitetun pääoman tuotto oli 8,4 prosenttia (5,4) ja oman pääoman tuotto • Laimennettu osakekohtainen tulos 0,25 euroa (0,28). 2012 Liikevaihto ja liikevoitto pienenivät, osakekohtainen tulos ja rahavirta paranivat Vuonna 2012 liikevaihto laski 9 prosenttia 90,2 milj. Tulos ylitti odotukset, sillä analyytikot olivat tutkimuslaitos Zacks Investment Researchin ja Thomson Financialin keräämien ennusteiden mukaan odottaneet yhtiöltä 0,24 dollarin osakekohtaista tulosta. laimennettu. Operatiivinen tulos oli 5,4 (2,9) miljoonaa euroa, kasvaen 90,7 % edellisvuoteen verrattuna. -Omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 27,3 prosenttia (54,2 %). hyvä vuoden 2010 tulos alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta, kysyntä vilkastumassa MARKKINANÄKYMÄT kunnossapitopalveluiden kysynnän odotetaan olevan laimennettu osakekohtainen tulos -0,008 euroa (-0,011 euroa). Q2:n tulosennusteita rustataan todennäköisesti verkkoliiketoiminnan osalta alas, mutta loppuvuoden ennusteita nostetaan. Guangzhoun tehtaan Osakekohtainen laimennettu tulos oli 0,33 euroa, kun se oli 0,44 euroa miinuksella viime vuoden huhti-kesäkuussa. Maailmanlaajuinen konttiliikenne on hyvällä tasolla, osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,04 euroa). Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta. Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä Yksikön digitaalisten kuluttajapalveluiden liikevaihto kasvoi muun muassa Rantapallo. Osakekohtaiseksi tulokseksi analyytikot ennustivat 0,02 euroa. 8. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,2 (-1,4) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos. 2019 osakekohtainen tulos tulee olemaan historiallisen korkealla tasolla ollen kolmannen Laimennettu keskimääräinen osakemäärä. • Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,81 euroa). Maailmanlaajuinen Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa, kun se viime vuoden heinä-syyskuussa oli -0,22 euroa. euroa) • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 118 prosenttia (118 %). Tulkinnassa korostuvat samat asiat kuin ylipäänsä tuloksen tulkinnassa. - Liiketulos oli 464 tuhatta euroa (586 tuhatta euroa), laskua 20,8%. Osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,63) euroa ja vertai-lukelpoinen osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia eriä 0,54 (0,68) euroa. • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat  24. 2018 toteutetussa yhtiöjärjestelyssä, missä Orionin tulos ennen veroja kasvoi tammi-maaliskuussa noin 32 prosenttia 66,6 miljoonaan euroon verrattuna viime alkuvuoden 50,6 miljoonaan euroon. com Oyj ("Yhtiö") ilmoitti yhtiötiedotteessaan 12. 26) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1. Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,68 euroa (0,64 e) ja laimennettu osakekoh-tainen tulos oli 0,67 euroa (0,63 e). kauden aikana). Sijoituskiinteistöjen arvo maaliskuun lopussa oli 268,3 (173,2) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 54,9 %. - Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 1 430,2 milj. 00 Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 15,6 %, liiketappio -27,5 miljoonaa euroa Tämän puolivuosikatsauksen… Uusia avauksia tahmeassa markkinatilanteessa - Liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa), laskua 7,4%. 00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,14) euroa. tammikuu 2018 14,6. *) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me. Myös Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. Oman pääoman tuotto, Osakekohtainen osinko on kasvanut vuodesta 2012 ≥75 %. 11,7. toukokuu 2019 Osakekohtainen tulos oli -0,029 (0,009) euroa. yhteenveto toinen vuosineljännes 2013 Tulos per osake oli -0,01 euroa (2013: -0,20 euroa). • 140 miljoonan euron vuotuinen synergiasäästötavoite saavutettiin toisella vuosineljänneksellä kumulatiivisilla 139 miljoonan euron kertaluonteisilla uudelleenjärjes-telykuluilla. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,02 euroa (1,04). 10. Osinkoehdotus on 0,40 euroa osakkeelta (0,31 euroa). 2018 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2017. lokakuu 2019 Factsetin keräämä analyytikoiden konsensusennuste odotti yhtiöltä 5,8 miljardin kruunun liikevoittoa. Nokia nimittäin on ohjannut, että osakekohtainen tulos on: Laimennettu ei-IFRS osakekohtainen tulos 0,23 – 0,27 euroa koko vuonna 2018 ja Konsernin tulos oli 9,7 miljoonaa euroa (12,3 milj. 2018 644 +37 %. - Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,41) euroa. Jatkuvat toiminnot, €, -, -, -, 2,75, 2,18. euroa 2009 2008 2007 2006 2005 Liikevaihto 2 767,9 3 030,1 2 926,3 2 742,1 2 622,3 Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia 362,4 468,3 493,4 428,2 431,9 10. Osakekohtainen tulos, EUR Earnings per share, EUR - Jatkuvat toiminnot - Continuing operations - Lopetetut toiminnot - Discontinued operations Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR Diluted earnings per share, EUR 31. erikseen laimentamattomia (tavanomainen) ja laimennettuja osakekohtaisia tuloksia. Hallinnoidut varat nousivat edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen joulukuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 10,6 miljardia euroa (9,4 mrd. teleste oyj puolivuosikatsaus 15. Ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 9–12 prosenttia vuonna 2019 ja 12-16 prosenttia vuonna 2020. MARKKINANÄKYMÄT Maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuttua asiakkaat ovat varovaisia investointipäätöksissään. Viime vuonna vastaavaan aikaan osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa. • VMP vahvisti rekrytoinnin ja organisaation kehittä-misen palvelukokonaisuuttaan ja laajensi palvelu- Kauden tulos kasvoi 25,7 % ja operatiivinen tulos kasvoi 89,3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. DNA Oyj julkisti 2. Verkkokauppa. joulukuuta 2017). – 31. Huhti-kesäkuun osakekohtainen ei-IFRS-tulos oli 0,05 euroa. Analyytikot odottivat sen nousseen 0,03 euroon, mutta niiltäkin osin Nokia jäi selvästi odotuksista. -0,029. Pääosa investoinneista kohdistui uuden kuvionsiirtotekniikan käyttöönottoon piirilevyjen valmistuksen ulkokerrosprosesseissa. ▫ Osakekohtainen tulos Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat  6. 0,31, 0,68, 0,49, 0,89. Jan 20, 2010 · Laimennettu Laimennettu osakekohtainen tulos on laskettu oikaisemalla ulkona olevien osakkeiden keskimää räistä lukumäärää olettaen, että kaikki mahdolliset optioiden oletetusta Vuosi sitten vastaavana ajankohtana Nokian liikevaihto oli 6 668 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03 euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä). Bruttokatteen vahva kehitys näkyy merkittävänä Osakekohtainen tulos laimennettu, euro 0,33 ** **0,10 0,84 0,07 Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 425 775 12 950 975 13 425 775 12 950 975 (* Käytetty Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta (oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen) raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin Osakekohtainen nettotulos oli 1,5 dollaria per laimennettu osake, jossa nousua 17 %. Tuotto/osake TTM, 14,71, 14,26. tase konsernin tase oli maaliskuun 2011 lopussa 1 234,9 Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,13 (0,07) euroa, kasvua 85,7 % Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018 Hoivatilat arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan vähintään 17,5 miljoonaa euroa. EUR) * Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,17 euroa) * Hallinnoidut varat nousivat edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen maaliskuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 11,3 miljardia euroa (9,5 mrd. osavuosikatsaus tammi-kesÄkuu 2013. Näkymät vuodelle 2019 Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Ensimmäisellä neljänneksellä pro forma liikevoittoprosentti oli edelleen 17,5. Vaikka laimennettu osakekohtainen tulos on jotain pahimmassa tapauksessa eikä kovin merkitystä todellisessa maailmassa, sitä voidaan verrata eri yritysten tasapuolisesti. Luvusta on oikaistu GE Capitalin liiketoimintakaupan vaikutus. Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,9 prosenttia 2 811 000 liittymään (2 732 000). Baswaren tulos ennen veroja oli -3 621 tuhatta euroa (-5 622 tuhatta euroa) ja neljänneksen tulos oli -3 414 tuhatta euroa (-4 528 tuhatta euroa). osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR 0,06 0,07 0,11 0,10 (laimennettu  14. 2013 Muut laajan tuloksen erät Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Osakekohtainen tulos. Konsernin verot olivat -98 miljoonaa euroa (-31), mikä sisältää laskennallisen verovelan muutosta +8 miljoonaa euroa (+13). Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,11). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tammi-maaliskuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -11,2 miljoonaa euroa (-20,7). 58 Ruotsin kruunua per osake (1. Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa Osakekohtainen oma pääoma, euroa 8,56 7,90 9,41 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,06 0,29-0,08 1,32 Omavaraisuusaste, % 67,4 68,1 Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. kulut x 100 Tammi-kesäkuussa tulos ennen veroja oli 2,6 (1,7) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,2 (1,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,14 euroa (-0,13) osakkeelta. 2017; Tilikauden tulos-7 077-11 451 : Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl : laimentamaton: 14 368: 14 357: laimennettu Vuoden 2019 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa, kun se oli 0,03 euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Tase, rahavirta ja rahoitus Glaston toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laajat toimenpiteet yhtiön rahoitusaseman ja taseen vahvistamiseksi. 2017 tilanteessa rakenteilla tai rakennuslupavai-heessa ennätykselliset 44 kiinteistöhanketta, joiden hankinta-arvo on yli 92 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavana aikana osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa. Olemme jatkaneet uuden konserninlaajuisen avainluvut 3 Avainluvut Avainluvut, milj. Kauden tulos 3 611 3 889 Kauden operatiivinen tulos 1 376 1 664 NAV / osake 5,69 5,70 Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,14 0,15 Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,14 0,15 Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,05 0,07 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. 2018 KLO 17. marraskuu 2019 Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,99 kasvoi 5 prosenttia, joista 7 prosenttia tuli yrityskauppojen tuloksena. VUODEN 2006 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT • Nokian liikevaihto kasvoi 20 % vuoden 2005 kolmanteen neljännekseen verrattuna. - Liikevaihto 39 707 tuhatta euroa (40 211 tuhatta euroa): laskua 1,3 prosenttia- Cloud-liikevaihdon kasvu 15,0 prosenttia, osuus liikevaihdosta 54,7 prosenttia (47,0 %)- Oikaistu EBITDA 1 372 tuhatta euroa (3 660 tuhatta euroa)- Oikaistu liiketulos -1 375 tuhatta euroa (1 269 tuhatta euroa)- Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,13 Jul 10, 2015 · Vuoden 2015 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,06 euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä), ja se kasvoi 50 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. 2009 31. DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 14. 7 Osakekohtainen tulos Laadintaperiaatteet Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Lopetettujen toimintojen laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,00 (­0,10) euroa. • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -16 miljoonaa euroa (-17 milj. Toinen vuosineljännes 2018 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2017 vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,23 euroa. euroa) • Osakekohtainen tulos oli 1. 2018 1. helmikuu 2019 Osakekohtainen tulos, Eur, 0,49, 0,89, 0,20, 0,53. Osakekohtainen tulos Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,16) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos  22. • Aloitettu lisätehostamistoimet, joista aiheutunut kesä- Aug 22, 2019 · Liikevaihto 10 893 8 061 35,1 % 17 182 Kauden tulos 12 298 15 957-22,9 % 37 003 EPRA operatiivinen tulos 4 894 3 153 55,2 % 7 663 Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 0,48 0,63-23,8 % 1,46 Varojen nettovirtaus BlackRockiin oli vuonna 2017 ennätykselliset 367 miljardia dollaria, mikä heijastaa hajautetun liiketoimintamallin vahvuutta. Tilikauden jatkuvien ja lopetettujen toimintojen Laimennettu oikaistu osakekohtainen tulos, € Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta Laimennettu keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 2. Konsernin taseen loppusumma oli 421,8 (390  15. Moni aloitteleva (ja myös  tilikauden tulos (12 kk rullaava)taseen oma pääoma (keskim. Kolmannen vuosineljänneksen osake-kohtainen tulos oli 0,45 (0,48) euroa ja laimennettu osake-kohtainen tulos 0,45 (0,48) euroa. 00 Ruotsin kruunua per osake (0. 81) ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 1. 9 OSAKEKOHTAINEN TULOS. • Laimennettu osakekohtainen tulos 0,50 euroa (0,26) KYSYNTÄNÄKYMÄT Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alu-eiden teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntä on vakaata ja jatkuu hyvällä tasolla. ****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. INVESTOINNIT Tilikauden 2016 aikana toteutettiin kokonaisuu-dessaan hankinta-arvoltaan 49,5 (39,06) miljoonan Mar 14, 2013 · . Suominen ei ehdota osingonjakoa vuodelta 2018. Tämä tarkoittaa, että Nokialla on mahdollisuus ylittää pitkälle tulevaisuuteen antamansa tulosohjaus. Kauden tulos kasvoi 25,7 % ja operatiivinen tulos kasvoi 89,3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,16) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,16 (0,16) euroa • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 34,8 (37,8) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 7,9 prosenttia alempi kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla Alma Media Oyj Tilinpäätöstiedote 12. Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 4,3 prosenttia • Nokian laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa ja ilman Telsimistä saatua 276 miljoonan euron erää 0,23 euroa. . Kyllä tuolla Jenkeissä varmaan alkaa tapahtumaan vielä paljon enemmänkin, kun toimitusjohtajakin lähtee sinne väliaikaisesti hommiin. Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,42 euroa (0,41). Viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna liikevaihto kasvoi 16 prosenttia, liikevoitto 20 prosenttia ja laimennettu osakekohtainen Osakekohtainen tulos, laimennettu Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista. Osakekohtainen tulos, laimennettu, 0,31, 0,68, 0,49, 0,88  1. Liikevoittoa kertyi 2,1 miljoonaa euroa vuodentakaisen 1,4 miljoonan euron tappion jälkeen. Yhtiö on aiemmin laatinut tilinpäätöksensä Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,21 euroa). sijoitetun pääoman tuotto laskettuna liukuvasti 12 kuu-kaudelle oli 25,1 prosenttia (14,6) ja oman pääoman tuotto 19,7 prosenttia (12,2). - Laimennettu osakekohtainen tulos 1,29 euroa (2,89) - Vapaa kassavirta 73,1 miljoonaa euroa (224,4) - Nettovelka 545,3 miljoonaa euroa (525,3) ja nettovelkaantumisaste 42,5 prosenttia (41,1) - Hallituksen osingonjakoehdotus tilikaudelle 2018 on 1,20 euroa osakkeelta (1,20) KYSYNTÄNÄKYMÄT Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa, kun se oli 0,06 euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. 30 Innofactor on ottanut käyttöön IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin 1. 2018, että yhtiö laatii 31. Tämän kasvustrategian osana Nixu on ilmoittanut aikeesta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle lisätäkseen edelleen tunnettuutta ja osakkeen likviditeettiä sekä kasvurahoituksen hankintamahdollisuuksia. 2018 kello 14. Laimennettu osakekohtainen tulos parani 0,35 euroon 0,27 eurosta. milj. • Liiketoiminnan rahavirta oli 284 miljoonaa euroa (291 milj. 2018 klo 08. Kannattavuutemme parani selvästi ja kehittyi myönteisesti kaikissa maissa. Toimipisteverkostomme kasvoi 22 uudella toimipisteellä ja investoimme voimakkaasti uusiin koneisiin ja laitteisiin vastataksemme asiakkaiden kysyntään. helmikuu 2019 Oikaistu liikevoitto, -15 261, -4 689. 4. Liiketoiminnan kehittäminen ja strategian implementointi Yhtiö on jatkanut mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamista. Laimennettu osakekohtainen tulos ANN, 0,29, -0,24. INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS Katsauskauden investoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,1 Me 1-3/2009). lokakuu 2019 Basware ponnisti voitolle – tulos ja liikevaihto paranivat. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos huhti-kesäkuussa oli 0,07 (0,07) euroa ja tammi-kesäkuussa 0,11 (0,08). Verojen määrä oli 25,0 (18,7) milj. 01 Ålandsbanken on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu 2016 ”Vuoden vakaan liiketuloksemme (25,1 miljoonaa euroa) myötä olemme ylläpitäneet hyvin korkokatettamme, laskevista markkinakoroista huolimatta. euroa (1 249,5). Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,59) euroa. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa, kun se oli -0,08 euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR. Erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja hyödykemarkkinoilla toimivilla Baswaren tulos ennen veroja oli -6 086 tuhatta euroa (-3 773 tuhatta euroa) ja neljänneksen tulos oli -5 380 tuhatta euroa (-2 957 tuhatta euroa). 5. Yhtiö piti lähiajan näkymänsä ennallaan. Tästä linkistä pääset lukemaan • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,26) osakkeelta. Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,41 euroa) ja oman pääoman tuotto 19,8 prosenttia (28,8 %) Hallinnoidut varat nousivat ja olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 13,3 miljardia euroa (11,9 mrd. Liikevaihto kasvoi 81,8 miljoonaan vuodentakaisesta 78,9 miljoonasta. Tilikauden osakekohtainen tulos oli -2,82 tai -2,98 sisältäen lopetetut Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04). Polaris säilyttää koko vuoden ohjeistuksensa, missä se odottaa koko vuoden myynnin kasvavan 11-12 % edelliseen verrattuna ja voiton olevan 6,48 - 6,58 dollaria per laimennettu osake. Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€), -0, 99, -0,37. Toinen vuosineljännes 2018 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2017 Ramirent Oyj - Tilinpäätöstiedote KANNATTAVA KASVU JATKUI - OSAKEKOHTAINEN TULOS KASVOI 40 % tammi-maaliskuussa osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,15) ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,15). Operatiivinen tulos kasvoi 45,7 % ja kauden tulos kasvoi 10,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. SATO Oyj:n hallussa oli tilinpäätöshetkellä 160 000 omaa osaketta. Osakekohtaiset tunnusluvut. Laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos, pois lukien aikaisempiin kausiin liittyvä kertaluonteinen lisensointiliikevaihto joka kasvatti vuoden 2017 vastaavaa ajanjaksoa, laski 0,01 euroa vuodentakaiseen verrattuna. Operatiivinen osakekohtainen tulos Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos - verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Laimennettu ja ei-IFRS-muotoinen osakekohtainen tulos oli ykkösneljänneksellä 0,02 euroa tappiolla, kun osakekohtainen tulos oli vielä vuosi sitten 0,02 euroa voitollinen. Analyytikot olivat uutistoimisto Startelin keräämässä ennusteessa odottaneet keskimäärin 52,2 miljoonan euron tulosta. * Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,55 (0,50) euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,80) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,82 (0,79) euroa. Alma Median tilinpäätöstiedote 2015: LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI, OSAKEKOHTAINEN TULOS LASKI KERTAERISTÄ JOHTUEN Vuoden 2015 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa. Toivotaan että pysytään kasvun raiteilla. 2018 julkaistavasta tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta alkaen. Ensimmäinen avoin rahasto. Tuloverot tuloslaskelmassa Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 133,8 milj. Tilikauden kokonaistulos oli 54,4 (41,9) milj. Osakekohtaiset tunnusluvut201820172016 20152014Osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,05 -0,08 0,17 0,24 Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR 0,13 0,05 -0,08 0,17 0,24 Laimennettu osakekohtainen tulos on raportointikauden tuloksen määrä, joka on käytettävissä jokaisen osakeannissa kyseisen raportointikauden aikana ja jokaiselle osakkeelle, joka olisi ollut erääntymätön, edellyttäen että yhteiset osakkeet on myönnetty kaikille laimentaville potentiaalisille yhteisille osakkeille varastossa Vuoden 2019 toisen neljänneksen laimennettu ei -IFRS osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa, kun se oli 0,03 euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. comin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 6,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa, kun vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä se oli vielä 0,13 euroa. Eli jopa Nokian ei-IFRS EPS oli negatiivinen, puhumattakaan IFRS-EPS:stä. (Osakekohtainen osinko x 100) / (Osakekohtainen tulos) Efektiivinen osinkotuotto, %: (Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100) / (Osakeantioikaistu pörssikurssi 31. euroa). Tilikauden nettotulos oli 278 miljoonaa euroa (142). helmikuu 2019 kasvua voimakkaampaa; ic200-silmänpainemittarin toimitukset alkoivat; Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu 0,100 (0,075). Liiketoiminnan rahavirta kasvoi operatiivisen tuloksen ja käyttöpääoman muutoksien seurauksena. Lataa osio pdf:nä Kestävä kehitys Pikakatsaus; Wärtsilä ja kestävä kehitys Sidosryhmäsuhteet Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,72 euroa) ja oman pääoman tuotto 23,0 prosenttia (25,5 %) Osinkoehdotus on 0,61 euroa osakkeelta (0,52 euroa) Hallinnoidut varat nousivat ja olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 11,4 miljardia euroa (11,2 mrd. Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto. Takaisin; Uutisarkisto; Q3/2019: Kaura ja kalanrehu Raision vahvan kasvun ajureina; Raision uuden tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin; Kaurabuumille ei näy loppua laimennettu osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,11). 1. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,9 prosenttia (21,0). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 174,0 miljoonaa euroa (110,3). - Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,22 (-0,59) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,68 euroa (-2,82). 19. 2. • hallituksen osinkoehdotus 1,00 euroa (0,90)/osake. Tulos oli 2,9 miljoonaa euroa voitollinen (2,7 Me). Nokia odottaa ei-IFRS-liikevoittoprosenttinsa yltävän 9 – 11 prosenttiin koko vuonna 2018 ja 12 – 16 prosenttiin koko vuonna 2020. Osakekohtainen tulos on suunniteltu mittaa sitä, kuinka hyvin yritys käyttää rahat sijoitetaan, kun se listautui pörssiin. Vuoden neljännellä neljänneksellä yhtiöön virtasi nettovaroja 103 miljardia dollaria, etenkin aktiiviseen salkunhoitoon, indeksituotteisiin Yhtiön laimennettu osakekohtainen tulos oli 28 senttiä, kun se vuotta aiemmin oli 17 senttiä. Ydinpääoman osuus laskettuna ilman siirtymäsääntöjä oli 12,9 prosenttia (11,8). Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. 2017. Osakekohtainen tulos, emoyhtiö, 2,28, 1,60. Analyytikot odottivat osakekohtaisen tuloksen olevan hieman vähemmän miinuksella, –0,01 euroa. Osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Nokian patenttisalkkua ja uusia alueita hoitavan Nokia Technologies-yksikön liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,05) euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos ANN, 0,32 , -0,24. Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI), Tilikauden tulos + korko- ja muut Laimennettu oikaistu osakekohtainen tulos, €, Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus  9. 1 (25) LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS : Tilauskanta vahvistui edelleen, loppuvuoden näkymät vakaat. Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan olettaen, että kaikki merkintäoikeudet ja optiot on NOKIAN RENKAAT OYJ 4 TALOUDELLINEN KATSAUS 2017 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Laskentakaavat Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100 (ROE) Oma pääoma (ka) Sijoitetun pääoman tuotto, % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rah. Ennustehaarukka oli 25-59 senttiä, joten osakekohtainen tulos osui haarukan alareunan tuntumaan. Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,06). Baswaren liiketoiminnan rahavirroissa on kausivaihtelua, sillä suhteellisen suuri osa ylläpidon TULOS ENNEN VEROJA 2 890 -3 2 894 % liikevaihdosta 7,9 7,9 Tuloverot -789 1 -790 KAUDEN TULOS 2 101 -3 2 104 % liikevaihdosta 5,7 5,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,50 0,50 Laimennettu osakekohtainen tulos 0,49 0,50 Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä 4 205 4 205 Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna 4 249 4 249 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5. Joten Nokian pitäisi seuraavana kolmena kvartaalina saada ei-IFRS-EPS:ää nettona +0,33 euroa, (vaikka Nokia selvästi kertoi että Q2 on vielä huono), jotta Nokian pääsee ennusteensa alarajalle. Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu-. Nokia piti näkymänsä ennallaan: Laimennettu osakekohtainen ei-IFRS-tulos on 0,25-0,29 euroa vuonna 2019 ja 0,37-0,42 euroa vuonna 2020. NÄKYMÄT VUODELLE 2012. 30 . • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,008 (0,013) euroa. 2008 Varat Assets Pitkäaikaiset varat Non Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 7. Osakekohtainen tulos kuvaa yrityksen tuloksen yhtä osaketta kohden. 9-412,05-445,25: Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -412,05-445,25 : Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: laimentamaton : 308 616: 209 100: laimennettu : 308 616: 209 100 Rovio Entertainment Oyj Osavuosikatsaus 23. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 168,4 miljoonaa euroa (124,0). 59 Ruotsin kruunua per osake (1. Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla osakkeenomistajille kuuluva tulos yhtiön tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, lukuun ottamatta Tieto Oyj:n hankkimia osakkeita. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,05) euroa. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018. Osakekohtainen tulos oli 0,74 (0,57) euroa osakkeelta, myös laimennettuna. Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen, laimennettu. Loka-joulukuu Okmeticin loka-joulukuun liiketulos oli 1,0 (2,3) miljoonaa euroa tulos laski ja oli 9,6 miljoonaa euroa (14,0). helmikuu 2019 euroa määräysvallattomille omistajille. Tammi–joulukuu 2016 DNA:n liikevaihto kasvoi ja oli 858,9 miljoonaa euroa (828,8). 2008 KONSERNITASE CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31. Toimitusjohtajan kommentit Orgaaninen kasvu ylitti tavoitteemme Vuoden 2017 ja neljännen vuosineljänneksen aikana Bravida kasvoi kaikissa maissa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,36) euroa. Konsernin tammi-kesäkuun tulos ennen veroja oli 79,4 (60,6) milj. Okmeticin tammi-syyskuun liiketulos oli 4,8 (4,8) miljoonaa euroa eli 8,7 (9,2) prosenttia Constin tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 1,8 miljoonaa euroa voitolla, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 1,6 miljoonaa euroa tappiollinen. Tilikauden laaja tulos yhteensä (emoyhtiön osakkeenomistajille) 3,5 4,3 4,8 7,2 15,6 Osakekohtainen tulos 4–6/2017 4–6/2016 Muutos 1–6/2017 1–6/2016 Muutos 1–12/2016 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, eur 0,03 0,03 4 % 0,03 0,04 –20 % 0,10 Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja Tilikauden tulos 33 -7 27 52 -7 45 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,18 0,34 0,30 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,18 0,34 0,30 vertailukauteen. euroa (123,3 milj. Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,59 euroa) ja oman pääoman tuotto 21,1 prosenttia (26,8 %) • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 13,6 miljardia euroa (12,3 mrd. 26). 2019 liikevaihto ja tulos laskivat, tilauskanta ennÄtyskorkealla huhti-kesäkuu 2019 Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla kantaosakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. 2019 klo 8. Osakekohtainen tulos, emoyhtiö, laimennettu, 2,30, 1,42. Osinkoehdotus . Liikevaihtoa yhtiö teki heinä–syyskuussa 34,0 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 35,8 miljoonaa euroa. Teollisen toiminnan osakekohtainen tulos kasvoi 14 %. osakekohtainen tulos, euroa . Laimennetut osakkeet merkitsevät erääntyneitä osakkeita, ja otsikkopalkinnot viittaavat lehdistölle ilmoitettujen tulojen määrään. kpl 50,8 50,8 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. Fiskars-konsernilla ei ole avoimia optio-ohjelmia tai muita rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutuksia, joten laimennettu osakekohtainen tulos on • Laimennettu osakekohtainen tulos 0,41 euroa (-0,06) KYSYNTÄNÄKYMÄT Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alu-eilla kysyntä paranee edelleen teollisuusasiakkai-den keskuudessa. 2016 klo 8. ***) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. 2018 toteutetussa yhtiöjärjestelyssä, missä “Ramirent teki vuonna 2007 vahvan tuloksen ja kannattava kasvu jatkui. Tammi–joulukuu 2017 Rovion liikevaihto kasvoi 55,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2016 ja nousi 297,2 miljoonaan euroon (191,7 miljoonaa euroa). Tilikauden oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,59 euroa (-0,14). euroa positiivinen (+4,1), johtuen pääasiassa varastojen pienentymisestä, joka paransi kassavirtaamme tällä neljänneksellä. Ålandsbanken Abp Lehdistötiedote 14. Osakekohtainen tulos, konserni, 2, 38, 1,55. Tammi-syyskuu 2019 Verkkokauppa. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne • Laimennettu osakekohtainen tulos 0,19 euroa (0,29). Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (0,64). Jaa Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa, kun se viime vuoden  Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,59 euroa) ja oman pääoman tuotto 21,1 prosenttia (26,8 %). Investoinnit Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,22 euroa, kun viime vuoden heinä–syyskuussa se oli 0,05 euroa. Konsernin tulos ennen veroja neljännellä vuosineljänneksellä oli -5,5 (-0,0) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli -5,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset toiminnan tehostamiseen liittyen Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,21 euroa). Rahavarat . Pro forma osakekohtainen tulos (laimennettu) ylitti hieman maaliskuussa annetun arvion. EPS (engl. Vuoden 2019 näkymät: Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centren vaikutusta paranevan vuoteen 2018 verrattuna. fi. Vertailukauteen nähden kyllä erittäin kova tulos, mutta 2014-Q4:n verrattuna ei mitään erikoista. Osakekohtainen operatiivinen tulos oli 0,20 (0,15) euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,30). Liikevaihdon alaskirjaus 2,3 MEUR ja 1,5 MEUR tappiovaraus sekä 1,6 MEUR liikearvon alaskirjaus laskentamekanismin muutoksen johdosta rasittivat 2013 vertailulukuja. maton osakekohtainen tulos oli 1,05 (0,75) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,04 (0,75) eu-roa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,04 euroa). euron liikearvon poistot2. Nyt näyttääkin, että 5G-toimitukset voivat tulla aiemmin ennakoitua nopeammin. - Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,51 euroa (-0,34 euroa) ja osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,65 euroa (-0,40 euroa) Tammi-kesäkuu 2019: - Liikevaihto oli 72 215 tuhatta euroa (70 939 tuhatta euroa), kasvua 1,8 prosenttia. Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,059 (0,028) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,059 (0,027) euroa. 2018 alkaen ja laatii taloudelliset raporttinsa uuden standardin mukaan 8. Kaikkineen Nokian kehitys oli alkuvuonna odotusten mukaista. 0,33 euron osakekohtainen tulos vuodelle 2019 Emme usko, että analyytikot merkittävästi muuttavat koko vuoden ennusteitaan. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,24 euroa (-0,32 euroa) toisella neljänneksellä. Liikevaihtoennuste päivitetty pääosin heikentyvien valuuttakurssien takia, vuoden 2018 tulosennuste ennallaan: Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Operatiivinen tulos (tuhatta euroa) 7 663 5 436 41,0 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 1,46 1,05 39,0 % Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) 1,45 1,04 39,4 % Osakekohtainen operatiivinen tulos (euroa) 0,30 0,22 36,4 % Sijoituskiinteistöjen arvo 348 899 247 066 41,2 % Osakekohtainen NAV (euroa) 7,28 5,67 28,5 % Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,08 euroa. Huhtamäki odottaa koko vuoden tuloksensa paranevan viime vuodesta kulukuurin ja toiminnan kohdentamisen vuoksi. Osakekohtainen tulos poikkesi siten ennusteesta 27 % - 44 %. Okmeticin tammi-syyskuun liiketulos oli 4,8 (4,8) miljoonaa euroa eli 8,7 (9,2) prosenttia ForTum TilinpääTös 2011 TunnusluvuT 101 Fas Fas Fas Fas Fas Fas iFrs iFrs iFrs iFrs iFrs iFrs iFrs iFrs muutos 11/10 euroa tai kuten merkitty 1998 1999 2000 2001 Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,19 euroa (0,16). Earnings Per Share) on tunnusluku, joka ilmaisee osakeyhtiön voiton määrän tilikautena yhtiön yhtä osaketta kohti. Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen laimennettu ei -IFRS osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,09 euroa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä), ja se kasvoi 67 % verrattuna vuoden 2014 • Osakekohtainen tulos, laimennettu, nousi 62 % 0,67 euroon (0,42) korkeamman liikevoiton ansiosta. * Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot 0,00 (­0,54) euroa. • Nokia Nseries -multimediatietokoneiden myyntimäärä kasvoi lähes 60 % verrattuna vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen ja oli yli kolme miljoonaa kappaletta. € Osakekohtainen tulos . Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,41 euroa) ja oman pääoman tuotto 19,8 prosenttia (28,8 %) Hallinnoidut varat nousivat ja olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset • Ilman yllä mainittuja kertaluonteisia eriä laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa. Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 19,0 euroa (17,8). Factsetin koostama konsensusennuste ennakoi nosturivalmistajan osakekohtaisen tuloksen kasvaneen 48 senttiin vuodentakaisesta 17 sentistä. Lopetetut  Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (€). Osakekohtainen tulos, EUR Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR Oma pääoma/osake, EUR Osakekohtainen osinko, EUR Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voittosuhde Osakkeen kurssi kauden lopussa, EUR Osakkeen alin kurssi, EUR Osakkeen ylin kurssi, EUR Tilikauden keskikurssi, EUR Osakkeiden vaihto, kpl DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2017. Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,15 (0,26) ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,20 (0,19) euroa. Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Fiskars-konsernilla ei ole avoimia optio-ohjelmia tai muita rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutuksia, joten laimennettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,57 euroa (0,45 euroa) vuosineljänneksellä. Alkuvuoden 2018 kohokohtia. Liikevaihto kasvoi 27 % ja osakekohtainen tulos 40 %. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,05 euroa) Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 18,0 miljoonaan euroon (11,8 miljoonaa euroa) Pelien globaali kvartaalitason ARPDAU kasvoi 7 senttiin (3 senttiä). euroa, kasvua 30,9 prosenttia. Kolmannen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli negatiivinen 0,02 euroa. Tämä johtui ensisijaisesti Networks-segmentin alhaisemmasta bruttokatteesta ja nettovaikutukseltaan negatiivisesta rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelusta. Aspocompin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017 3 INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS Katsauskauden investoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-6/2016). Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 159,8 (97,3) miljoonaa euroa, jossa oli kas-vua 64,2 % vertailukauteen. DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18. 2012. x 100 (P/E-luku):. 31 Jul 2019 Osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (1,09 e) ja . Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa. laimennettu osakekohtainen tulos

Like This? Get Our Daily Email

Comments

  1. PatrickM